Flokken 2.–4. klasse

Terminlisten for flokken finner du her: Terminliste flokk vår 2021

Ta kontakt på mail: flokk@lonespeidergruppe.no

Du som er småspeider er en del av «flokken» og lærer mange nye ting hver uke. Det kan være å tenne bål, hvordan du hjelper en som har skadet seg, eller å sette opp et telt. Du samarbeider med andre for å få det til, og det er lov å gjøre feil og prøve igjen, hvis du synes ting er vanskelig. Du lærer også hvordan du skal ta vare på naturen, og om hvor viktig det er å bry seg om andre som kanskje ikke har det like bra som deg selv.

I løpet av småpeidertidens to år er det vanlig at speiderne gjennomfører «Jeg er beredt!»/»Eg er budd!» merket, og ulike fordypningsmerker, som kniv, tur, knute, primitiv mat osv. Dette varierer fra år til år, for at ikke småspeidere skal utføre samme merke to ganger. Takket være 1. Lones tilgang på kanoer, er også vann-aktivitet som kanopadling veldig gunstig i de mildere årstidene.

Vi har også noen overnattingsturer i helger, men ulikt troppens, varer de som oftest bare ett døgn, og ikke to. Disse turene er ofte tematisert, og litt skuespill og lek lager alltid god stemning. På større leirer, som kretsleir, deltar også småspeiderne. Disse turene varer 3-4 dager, som er halvparten av tiden troppen og roverlaget oppholder seg på leiren. Kretsleirer arrangeres hvert fjerde år, og er ofte høydepunktet for småspeiderne som er medlem i flokken når slike leirer arrangeres! (forrige kretsleir var i 2019)

Det er alltid kompetente, trygge, voksne speiderledere sammen med småspeiderne. Gjennom opplevelse av fellesskapet i flokken, og med enkle oppgaver som skal løses sammen med andre småspeidere, starter den enkeltes utvikling av ansvarsfølelse og selvstendighet.

Praktisk info for flokkmøtene

Møtene finner generelt sted fra 18.00-19.30, men noen møter kan vare lengre (til rundt 20.00). Dette vil det gis beskjed om dersom det forekommer. Oppmøteplass er ved den gamle Naturbarnehagen i toppen av Londalen, om ikke annet er angitt.

Alle bør ha med seg nødvendig utstyr, som speiderkniv og en flaske vann, og flytevest til kanomøter. Alle skal ha hodelykt og refleksvest når det er mørkt ute.

Minner om at foreldre ikke har lov å kjøre opp til skogen.
 Speiderne skal gå fra der den private veien starter, ved snuplassen i Londalen, hvor de også hentes. Vi er ute på alle møter, med mindre annet er oppgitt. Det er altså viktig at speiderne kler seg etter været!

Endringer i terminlisten blir informert om via mail eller SMS, avhengig av når det forekommer. Sjekk alltid mail kvelden før møte. Terminlisten oppdateres også ved større endringer, men nødvendig informasjon vil bli sendt til foreldre.

Eventuelle spørsmål rettes til flokkleder Ingrid Algerøy.

Enhetsleder for flokk

Christopher Fredheim

Leder i flokk

Ingrid Algerøy

Enhetsleder for flokken

Irmelin Opedal Marøy

Leder i flokk